TANITIM

Resmi adı Türkiye Cumhuriyeti ve başkenti Ankara olan Türkiye doğal güzellikleri, tarihi, kültürel dokusuyla benzersiz bir ülkedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye tarihi güzellikleriyle bir açık hava müzesi olarak nitelenebilir.

Türkiye, hem Asya hem Avrupa hem de Afrika Kıtası ile temas halinde olduğundan bir Orta Doğu ülkesidir. Yeraltı ve yer üstü zenginlik kaynakları bakamından bölge dünyadaki zengin ülkeler arasında yer alır. Tarımsal kaynakları kendi ihtiyaçların karşılayacak düzeydedir.

Türkiye uluslararası öğrencileri, kaliteli bir eğitimin yanı sıra eşsiz bir doğa, köklü bir tarih ve zengin bir kültür ortamı karşılar. Doğası ve tarihi değerlerinin yanı sıra misafirperver insanları ve ekonomik yaşam koşullarıyla Türkiye, eğitim için en iyi tercihlerden biridir.

Türkiye Genel Görünüm

TARİH

Türkiye Tarihi

Türkiye olarak bilinen Anadolu daima göçlere istilalara uğramıştır. Doğu ve batı Asya ve Avrupa kıtalarının köprüsü özelliğinde olduğundan çeşitli kavim devlet kültür ve medeniyetleri bünyesinde barındırdı.  Asya Hun Devleti, tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Göktürkler, tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte, yerleşik hayata geçiş de hız kazanmıştır. Buna bağlı olarak, tarım ve ticaret de gelişmiştir. Gazneli Mahmut döneminde "İpek Yolu" ve "Baharat Yolu"nun hâkimiyeti Türklere geçmiş, böylece ticarî gelirler artmıştır.

Osman Bey tarafından 1299 yılında Osmanlı devleti kurulmuş, Doğuda ve Batıda önemli topraklar fethedildikten ve Devletin sınırları genişledikten sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 1453 yılında fethetmiş ve İstanbul, imparatorluğun yeni başkenti ilan edilmiştir. Bu olay tarihçiler tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Türkiye'nin Anadolu ve Trakya toprakları 13. yüzyılda başlayıp 15. yüzyılda tamamlanan Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

 

Türkiye CoğrafyasıCOĞRAFYA

Türkiye, dağlık bir ülkedir. Ovalar, kıyalarda ve akarsu vadilerinde yer alır. Üç tarafı denizlerle çevrili yarımadalar (Anadolu ve Trakya) ülkesi olan Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile büyük bir öneme sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili olup, Güneyde Akdeniz ve Kıbrıs, batıda Ege Denizi ve Adalar, kuzeyinde Karadeniz vardır.   8 ayrı ülkeyle (Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Irak, Ermenistan, İran, Suriye) komşudur.

Coğrafi açıdan önemli bir konumda bulunan Türkiye, elverişli iklim ve jeomorfolojik kofulları nedeniyle tarihî çağlardan itibaren büyük ölçüde yerleşmelere sahne olmuş, bunun neticesinde de çeşitli uygarlıkların kurulduğu ve geliştiği bir alan hâline gelmiştir.

 

 

İKLİM

Türkiye ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ve Toros sıradağları deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu yüzden yurdumuzun iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür. Dünya ölçüsünde yapılan iklim tasniflerinde kullanılan ölçütler esas alınarak, ülkemizde Karasal iklim, Akdeniz İklimi, Marmara iklimi ve karadeniz iklim tipleri ayırt edilebilir.

 

KÜLTÜR

Türkiye kültürün ve sanatın sürekli canlı bir şekilde yoğrulduğu ve geliştiği eşsiz bir ülkedir. Dağları, akarsuları, mağaraları, kayak merkezleri, sahilleriyle adeta bir cenneti andıran Türkiye'de hemen hemen her ilin turistik açıdan ayrı bir yeri ve değeri bulunmaktadır. Türkiye'de, UNESCO tarafından uluslararası önem taşıyan, bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere verilen "Dünya Mirası" statüsüne sahip 9 adet kültürel ve doğal miras bulunmaktadır. Bunlar, İstanbul'un tarihi alanları, Safranbolu Şehri (Karabük), Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum), Nemrut Dağı (AdıyamanKâhta), Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas), Truva Antik Kenti (Çanakkale), Pamukkale- Hierapolis (Denizli), Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'dır (Nevşehir).

Türkiye'de son yıllarda sinema, müzik ve tiyatro gibi sanat alanlarında büyük bir canlılık yaşanmaktadır. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte yıl boyunca ulusal ve uluslararası sinema, müzik ve tiyatro festivalleri düzenlenmektedir. Ayrıca birçok üniversite yıl içinde bahar şenlikleri ve müzik festivalleri düzenlemektedir.

Türk kültürü tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığından insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline gelmiştir.

Türk kültür ve medeniyeti, Türklerin devlet kurduğu coğrafyanın etkisi ile "Bozkır Kültürü" olarak adlandırılmaktadır.

Türk mutfağı, Anadolu, Akdeniz, Mezopotamya, Orta Asya ve Balkan mutfakları ile benzerlikler göstermektedir. İstanbul Osmanlı Saray mutfağı, Türk mutfağının en önemli geleneğini oluşturur. Her yörenin ve köyün kendine özgü yemekleri bulunmaktadır.

Türk Mimarisinde, Günümüzde modern mimari etkisini göstermektedir. Bununla birlikte Bizans ve Selçuklu yapıları, Osmanlı kentleri, camileri, her renkten ahşap evleri Türkiye’nin her yanında görmek mümkündür.

 

EKONOMİ

Türkiye, rekabet kurallarının işlediği, özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı, liberal dış ticaret politikasının uygulandığı, mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında engelsiz olarak el değiştirebildiği bir serbest piyasa ekonomisidir.

Türkiye’de son yıllarda ekonomideki yapısal reformlara büyük önem verilmektedir. Geçtiğimiz dönemde özelleştirme süreci hızlandırılmış, kamu maliyesine düzen getirilmiş, ayrıca mali piyasalardan başlamak üzere tarım, sosyal güvenlik, enerji ve iletişim sektörlerinde önemli reformlar gerçekleştirilmiştir.

Reformlar sayesinde ekonomik kurumların altyapısı güçlendirilmiş, özerk kurumlar oluşturulması suretiyle uluslararası piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı ekonomi daha dayanıklı hale getirilmiştir. Sermaye piyasaları modern çağın anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş, çoğu bürokratik engel ya kaldırılmış, ya da asgarî ölçülere getirilmiştir.

Son 10 yılda Türkiye ekonomisi, Avrupa Birliğine üyelik sürecinin de etkisiyle büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve pek çok alanda yapısal reformlar hayata geçirilmiştir.

Dünyanın 16. ve Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, en güçlü ekonomilerin temsil edildiği G-20’nin faal bir üyesidir. Küresel malî kriz nedeniyle birçok dünya ekonomisinin daralma gösterdiği bir dönemde Türk ekonomisi 2008 yılındaki ekonomik yavaşlamanın ve 2009 yılındaki küçülmenin ardından 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla % 9,2 ve % 8,5 oranında büyüme hızını yakalayarak ÇHC’nin ardından büyüme hızı en yüksek ikinci ülke, Avrupa’nın ise en hızlı büyüyen ekonomisi durumundadır. 2002-2011 döneminde ortalama büyüme oranı % 6 olmuştur. 2012 yılında ilk dokuz aylık dönemde % 2,6 oranında büyüme oranı gerçekleşmiştir. 2002 yılında 3.492 Dolar olan kişi başına düşen GSYH, 2011 sonunda 10.469 Dolara yükselmiş olup, henüz kesinleşmemiş 2012 verileri için tahminler yaklaşık 800 milyar Dolarlık GSYH ve yaklaşık 10.700 Dolarlık kişi başına düşen GSYH’ya işaret etmektedir. Türkiye’nin, 2013 yılında % 3,5-4,1 ve 2014 yılında % 5,0-5,4 oranlarıyla OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme hızını yakalaması beklenmektedir.

 

TÜRK MUTFAĞI

Türk mutfağı, dünyanın en zengin mutfakları arasında sayılmaktadır. Türk mutfağı çok büyük bir çeşitlilik sunmakta ve ilgi görmektedir. Anadolu, Akdeniz, Mezopotamya, Orta Asya ve Balkan mutfakları ile benzerlikler göstermektedir. İstanbul Osmanlı Saray mutfağı, Türk mutfağının en önemli geleneğini oluşturur. Her yörenin ve köyün kendine özgü yemekleri bulunmaktadır. Bulunduğunuz ilin yöresel yemeklerini tatmak farklı bir deneyim olacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ise tüm yörelerin damak tatlarını bulabileceğiniz farklı mekânlar bulabilirsiniz. Döner ve kebap restoranları yanında ev yemeklerini bulabileceğiniz temiz ve ekonomik lokantalar mevcuttur. Son yıllarda fast-food tarzı mekânlar ile dünya ülkelerine ait restoranlar da oldukça yaygınlaşmıştır.

Kaynak

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/turkiyede-yasam-2/kultur-sanat-tarih
http://www.kultur.gov.tr/TR,24296/turk-kulturu.html