PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İleri Araştırma Teknikleri DSGN 602613 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim DiliBelirsiz
Dersin SeviyesiBelirsiz
Dersin TürüBelirsiz
Dersin Veriliş BiçimiBelirsiz
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Tasarım alanında kullanılan araştırma yöntemleri ve tasarım bilgisini geliştirmek
2. Modern araştırma araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek
3. Veri analizi ve yorumlamayı kavrar
4.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Öğrenciler için nicel ve nitel araştırma tekniklerini tanıtmaktadır. Ders, araştırma tasarımının temelleri, nitel ve nicel ölçüm ve örnekleme; Temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri ve veri analizi tekniklerini içermektedir.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Giriş: Araştırma tasarımları; Araştırma problemi; hipotezler, kavramlar, göstergeler ve ölçüm
2Bilimsel literatürün gözden geçirilmesi ve bir çalışma planlanması: Literatür taraması, araştırmaya yönelik nitel ve nicel yönelimler
3Kalitatif ve kantitatif ölçüm: Kantitatif ölçüm; nitel ölçüm; güvenilirlik ve geçerlilik Kalitatif ve kantitatif örnekleme: Örnekleme terminolojisi; olasılık örneklemesi; olasılık dışı örnekleme
4BÖLÜM 1: Kantitatif Araştırma ve Analiz Giriş: Anket araştırması, deneysel araştırma ve reaktif olmayan araştırmalar; çok değişkenli istatistiklere uygun veriler; nicel veri analizi için yazılım
5Araştırma soruları ve ilgili teknikler: Değişkenler arasındaki ilişki derecesi; grup farklılıklarının önemi; grup üyeliğinin tahmini; yapı; olayların zaman akışı
6Tek değişkenli ve iki değişkenli istatistiklerin gözden geçirilmesi: Hipotez testi; varyans analizi; parametre tahmini; etki büyüklüğü
7Tek değişkenli ve iki değişkenli istatistiklerin gözden geçirilmesi: Bivariate istatistik: korelasyon ve regresyon
8Tek değişkenli ve iki değişkenli istatistiklerin gözden geçirilmesi: Ki-kare analizi
9Çok değişkenli istatistik: Çoklu regresyon; Araştırma soruları çeşitleri; sınırlamalar; büyük tipler; bazı önemli konular
10Çok değişkenli istatistikler: Diskriminant analizi; Araştırma soruları çeşitleri; sınırlamalar; büyük tipler; bazı önemli konular
11Çok değişkenli istatistikler: Lojistik regresyon; Araştırma soruları çeşitleri; sınırlamalar; büyük tipler; bazı önemli konular
122. BÖLÜM: Nitel Araştırma ve Analiz Giriş: Alan araştırması ve tarihsel karşılaştırmalı araştırma; Nitel ve nicel veri analizi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
13Kodlama ve kavram oluşumu; nitel veriler için analitik stratejiler
 
Kaynaklar:
Tabachnick, B.; Fidell , L. Using Multivariate Statistics Pearson / Allyn & Bacon 2007 9780205459384 Neuman, W.L. Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches Pearson 2007 0-205-48437-9
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sınıf içi tartışması ve ev ödevi ile desteklenen, teorik ders dizileri olarak düzenlenmiştir.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav1%30
Proje1%40
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor