PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İç Mekan Tasarım Stüdyosu VIINAR 402424 + 4615,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. İç mimari tasarımda çağdaş teori ve metodolojiler hakkında bilgi sahibi olur
2. Tasarım bağlamlarının tarihsel ve doğal varlıkları hakkında bilgi vermek ve çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusunda farkındalık geliştirmek
3. Derste edindiği analitik bilgi ve becerileri bireysel tasarım projelerinde uygular.
4. Proje brieflerinin gerektirdiği karmaşık talepleri ve görevleri yerine getirme becerisini geliştirmek: işlevsel karmaşıklıklar; temel yasal çerçeveler ve bina kodları; kentsel tasarım / peyzaj (şehircilik) sorunları; Yapı ve altyapı ile ilgili kritik detaylar, inşaat malzemeleri ve son kat malzemeleri.
5. Bir iç mimari programın eleştirel anlayışını, gelişimini ve tanımını etkin bir şekilde yürütmek ve analitik becerileri geliştirmek
6. Tasarım çalışmasının gelişiminde artan derecede özerkliğe izin veren kritik becerileri geliştirmek
7. Kuramsal bir çerçevede tanımlanacak karmaşık ve uzman mimari problemler üzerinde çalışın
8. İletişimde ileri beceriler ve temsil tekniklerinin kullanımı.
9. Tasarım görevlerinin ve bağlamlarının çok disiplinli / çok kültürlü doğası hakkında farkındalık geliştirmek
10. Çevreyle, kültürel mirasla ve toplumla ilgili konularda eleştirel bir kişisel duruş ve etik sorumluluk geliştirin.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken Dersler401
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

İç Tasarım Stüdyosu serisinin altıncı stüdyosudur. İç Tasarım Stüdyosu serisi iç mimarlık müfredatının temelini oluşturmaktadır. İç Tasarım Stüdyosu serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulayabilmelerini sağlar. Dizideki her stüdyo, tasarım probleminin konusu, kavramı, ölçeği ve bağlamına farklı bir vurgu yaparak tasarımın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bu derste, öğrencilerin mevcut bir bina için kolektif bir eser olarak analizini yapmaları, tasarımlarında kullanılacak bir dil oluşturmaları ve binanın iç tasarımını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Dönem projesine giriş, ödev araştırması, Mimari ihtiyaç programı
2Hafta Sonu ödevinin Tartışması, Stüdyo Paneli Eleştirmenleri, Tasarım dili ve kavramsal tasarım
3Hafta Sonu ödevinin Tartışması, Stüdyo Paneli Eleştirmenleri Üzerine Tartışma Tasarım dili ve Kavramsal tasarım, Gereksinim programı
4Hafta Sonu ödevinin Tartışması, Stüdyo Paneli Eleştirmenleri, vaziyet planı tasarımı
5Hafta Sonu ödevinin Tartışması, Stüdyo Paneli Eleştirmenleri, projedeki gelişmeler
6Ön jüri I, Senaryo İnceleme ve eleştirmenler, ihtiyaç programı, dış ve iç alanın mekan analizi, kavramsal tasarım, kavramsal model, tahsis (Öneri Projesi)
7Hafta Sonu Sketch Problemi, Studio-Panel Eleştirmenleri, projedeki gelişmeler üzerine tartışma
8Hafta Sonu ödevi tyartışması, Stüdyo Paneli Eleştirmenleri, 3D modelleme, proje üzerinde iyileştirmeler
9Hafta Sonu ödevinin tartışması, Studio-Panel Eleştirmenleri, projedeki gelişmeler hakkında tartışma
10Ön Jüri II, 3D modelleme ve iç mekan detaylarının gözden geçirilmesi, İç mekan tasarım detaylarında iyileştirmeler
11İç mekan tasarım detaylarının geliştirilmesi
12İç mekan tasarım detaylarının geliştirilmesi
13İç mekan tasarım detaylarının geliştirilmesi
14Önjüri III, final projesi için eleştiri ve eleştirmenler Tartışmalar ve stüdyo-panel kritikler
 
Kaynaklar:
 
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Her hafta dersin 4 saati teorik tartışmalardan ya da öğrencilerin çalışmalarının eleştirisi ve değerlendirmesinden oluşacaktır. 4 saat, öğrencilerin tasarım çalışmalarından oluşacaktır.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav3%40
Ödev2%30
Final sınavı1%30
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor