PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İç Mekan Tasarım Stüdyosu VINAR 401414 + 4612,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. • İç mimarlıkta problemleri analiz etmek ve belirli bir binada kullanıcı ihtiyaçlarını yeniden yapılandırmak • Yeni ihtiyaçlar için mimari ihtiyaç programlarının oluşturulması, • Daha önce senaryo geliştirme ve mimari planlama aşamasında elde edilen bilgi ve becerileri aktarma • Tahsis ve dolaşım planlarını formüle etmek ve alternatif tasarım çözümlerini karşılaştırmak • İç çevre kalite parametrelerini tasarım sürecine entegre etme • Oda akustiğinde akustik modelleme teknikleri ve ilkelerini kullanır.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Öğrencilerden, önceki derslerde edindikleri teorik bilgilerini bütünleştirmeleri ve bu tasarım stüdyosu sonunda projelerini tam bir şekilde sunmaları beklenmektedir. Bu, İç Tasarım Stüdyosu serisinin beşinci stüdyosudur. İç Tasarım Stüdyosu serisi iç mimarlık müfredatının temelini oluşturmaktadır. İç Tasarım Stüdyosu serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulayabilmelerini sağlar. Dizideki her stüdyo, tasarım probleminin konusu, kavramı, ölçeği ve bağlamına farklı bir vurgu yaparak tasarımın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bu derste, karmaşık yapılardaki çeşitli etkinliklerin kültürel, estetik ve sosyal değerleri bağlamında tanınmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, bir tasarım dilinin geliştirilmesi ve uygulanması dersin önemli bir parçasıdır.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
11 Proje konusu, mimari gereksinimler ve saha analizi üzerine araştırmalar 2 Senaryo geliştirme ve mimari programlama 3 Tasarım dili ve kavramsal tasarım 4 Ön jüri 1 5 Site planı ve dış alan tasarımı 1/100 Plan, Kesim ve Eskiz Üzerine 6 Stüdyo Eleştirisi 7 Ara jüri 1 1/50 Ölçekli Planlarda 8 Stüdyo Eleştirisi, Bölümler 9 Kısmi iç tasarım (detaylar ve 3D modelleme) 10 Ön jüri-2 11 Malzemeler, detaylar, akustik proje üzerine eleştiriler 12 İç tasarım detaylarında iyileştirmeler 13 Ara jüri 2 14 Final projesi için eleştiri ve eleştirmenler
 
Kaynaklar:
 
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Kurs, 14 haftalık bir akademik dönem boyunca haftada 8 saat gerçekleştirilecektir. Her hafta dersin 4 saati teorik tartışmalardan ya konferanslar şeklinde ya da öğrencilerin çalışmalarının eleştirisi ve değerlendirmesinden oluşacaktır. Haftada 4 saat, öğrencilerin tasarım çalışmalarından oluşacaktır. Projenin oluşumunda kullanılan yöntem ve süreç, nihai jüriye sunulan son tasarımdan daha önemli olarak kabul edilir. Bu nedenle, öğrencilerin stüdyoda hazır bulunmaları, çalışmalarını panele sunmaları ve stüdyo saatlerinde tartışmalara katılmaları beklenmektedir. Sınıf saatleri, öğrenciler tarafından evdeki çalışmaların eleştirilmesinde ve projelerin çizilmesinde kullanılmamaktadır. Terim, her biri projenin farklı bir aşamasını içeren aşamalara ayrılmıştır. Her aşama için bir not almak için öğrenciler minimum panel sunumları yapmak zorundadırlar. Her hafta 8 saat denetimli stüdyo çalışması olacak. Fen laboratuarı ve ilgili ekipmanların inşa edilmesi, aynı zamanda, dönemin daha sonraki aşamalarında tasarım stüdyosuna entegre edilecektir. Mimarlık çalışmaları Mimarlık Fakültesi tarafından İç Mimarlık Bölümü için ayrılmış stüdyo sınıflarında gerçekleştirilecektir. Bu ders bir bilgisayar ve bir projektör kullanımını gerektirir.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
 
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektiriyor