PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Yakıt Hücresi SistemleriME 662593 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Yakıt hücresi teknolojisi hakkında bilgi sahibi olurlar.
2. Isıl derslerde öğrendikleri temel kavramları yakıt hücresi ve proseslerine uygulayabilirler.
3. Yakıt Hücresi sistemi ve alt sistemlerinin matematiksel modellemesini ve entegrasyonunu yapabilirler.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Yakıt Hücresi elektrokimyası ve termodinamiği, katı oksit hücreler, aswidik ve alkalin yakıt hücreleri, bioyakıt hücreler, yakıt hücresi enerji uygulamaları.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Yakıt Hücrelerine Giriş
2Yakıt Hücresi Çeşitleri
3Yakıt Hücresi termodinamiği
4Yakıt Hücresi Performansı
5Yakıt Hücresi Elektrokimyası
6Yakıt Hücresi Kütlesel Taşınımı
7 Yakıt Hücresi Şarj Aktarımı
8Yakıt Hücresi Modellemesi
9Yakıt Hücresi Modellemesi
10Yakıt Hücresi Karakterizasyonu
11Yakıt Hücresi Entegrasyonu
12Yakıt Hücresi Alt sistem tasarımı
13Yakıt Hücresi Çevresel Etkileri
 
Kaynaklar:
Fuel Cell Fundamentals by Ryan O'Hayre, Suk-Won Cha, Whitney Colella, Fritz B. Prinz, 2006, Wiley
 
Diğer Kaynaklar:
Fuel Cell Principles, Components, and Assemblies by R. Datta, May 2009, Wiley
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
 
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ödev4%15
Proje1%20
Ara sınav1%25
Final sınavı1%40
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor