PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İleri Malzeme MekaniğiME 626593 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Malzeme ve yapısal elemanların farklı yükler altındaki davranışları ile ileri konuların kapsamlı detaylarına hâkim olurlar.
2. İleri tasarım konularına ve karmaşık problemlerin sayısal çözümlerine dair sağlam bir temele sahip olurlar.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

• Ders şu konuları kapsar; gerilme analizi, gerinim ve malzeme ilişkileri, elastisite problemleri, hasar kriterleri, kirişlerde eğilme, prizmatik çubukların burulması, sayısal yöntemler, enerji yöntemlerinin uygulamaları ve malzemelerin kalıcı davranışları. • Ders gerilme ve gerinim teorisi üzerinden mekanik problemlerin kapsamlı çözüm açıklaması ile başlayacak. Bu temel bilgiler malzemelerde izotropik olmayan ve zamana bağımlı özelliklerin genelleştirilmiş elastik yapısal ilişkilerin çıkarımında kullanılacaktır. Malzeme hasarının tahmini kalıcı şekil değişiminin oluşumu, hasar kriterleri ve yorulma başlıkları altında yapılacaktır. • Bu bileşenler düzlem gerilme veya gerinim kabulüyle elastisite çözümleri için bir temel oluşturacaktır. En sonunda, bu çözüm teknikleri; eğri kirişlerin, elastik temele oturan kirişlerin, simetrik olmayan kirişlerin, burulmaya tabii prizmatik elemanların ve kalın cidarlı silindirlerin gerilme analizlerinde uygulanacaktır. - The course covers the following topics; analysis of stress, strain and material properties, problems in elasticity, failure criteria, bending of beams, torsion of prismatic bars, numerical method, application of energy methods, and plastic behavior of materials. - The course will begin with a thorough explanation to solving mechanical problems, by presenting the theory of stress and strain. These basics will be used to derive generalized elastic constitutive relations in materials with anisotropic and time-dependent properties. Prediction of failure of materials will be covered in sections dealing with yielding, failure criteria, and fatigue. - These components will provide a basis for elasticity solutions assuming either plane stress or strain. Finally, these solution techniques will be applied to the stress analysis of curved beams, beams on elastic foundations, asymmetric beams, torsion of prismatic elements, and thick-walled cylinders.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Gerilme Analizi, Gerilme-gerinim ilişkileri
2Genel yapısal elemanlarda gerinim enerjisi, elastisitede iki boyutlu problemler
3Airy’nin Gerilme Fonksiyonu, elastisite problemlerine çözümler
4Isıl gerilmeler, kutupsal koordinat sisteminde temel ilişkiler, tekil yük gerilmeleri
5Temas gerilmeleri
6Hasar teorileri; kalıcı deformasyonlu hasar, kırılma hasarı, kalıcı deformasyonlu hasar teorilerinin çıkarımı ve karşılaştırmaları
7Kırılma mekaniğine giriş, yorulma hasarı kriterleri, karmaşık yük altında yorulma ömrü, darbeli ve dinamik yükleme
8Kirişlerde eğilme; simetrik olmayan kesitli ve dar kirişlerin kesin çözümü, kompozit kirişler
9Kayma merkezi, eğri kirişlerin kesin çözümleri
10Prizmatik çubukların burulması
11Sayısal çözümler; sonlu farklar, sonlu elemanlar
12Sonlu elemanlar (devam)
13Enerji yöntemleri; karşılıklılık teoremi, Castigliano teoremleri, birim-sanal yük yöntemi, Crotti-Engessener teoremi, sanal iş, trigonometrik seriler, Rayleigh-Ritz yöntemi
14Malzemelerin kalıcı davranışları
 
Kaynaklar:
Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity, 5th Edition, Ugural, A. C. and S. K. Fenster. 2012. Prentice Hall. 704 pp, ISBN-10 0-13-707920, ISBN-13 978-0-13-707920-9.
 
Diğer Kaynaklar:
Advanced Strength and Applied Stress Analysis, Richard G. Budynas, 2nd Edition, McGraw Hill, 1999, ISBN: 978–0–07–008985–3. Mechanics of Materials, Craig, R.R, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-48181-3
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
ME 626 dersi her hafta üç ders saati olarak verilecektir. Bu dersler yukarıda belirtilen konularda analitik teknikleri ve ileri mekanik konseptlerini tanıtacaktır. Teorik konular düzenli ödev ve sınavlarla pekiştirilecektir. The instruction for ME 626 will consist of three one-hour lectures each week. These lectures will introduce the analytical techniques and advanced mechanics concepts that were described above. The theories will be reinforced through regular homework assignments and exams.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ödev10%40
Ara sınav1%25
Final sınavı1%35
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor