PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İleri Akışkanlar MekaniğiME 516593 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Akış analizlerinin temelini oluşturan temel kanunların fiziksel anlamını bilir
2. Temel kanunları akış analizleri için formüle edebilir
3. Verilen bir akış problemi için temel denklemleri ve sınır şartlarını belirleyebilir
4. Temel denklemleri çözerek akışı analiz edebilir ve yorumlar
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Akışkanın tanımı, akışkanlar mekaniğinin önemi. Skalar, vektör ve tensör analizi. Sürekli ortam ve sürekli ortam olarak akışkanlar. Akışkan hareketinin Lagrangian ve Eulerian analizi. Trasnport teoremi. Akışların kinematiği; akım çizgisi, zaman çizgisi, iz çizgisi, yörünge, vortisiti, girdap, rotasyon ve deformasyon. Temel denklemler ve yardımcı kanunlar; süreklilik denklemi, momentum denklemi ve enerji denklemi. Subsonik potansiyel akışlar. İki boyutlu potansiyel akışların kompleks fonksiyonlar metoduyla analizi. Konformal transformasyon ve potansiyel akışların analizinde kullanılması. Yüzey dalgaları.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Giriş: Tanımlar, sürekli ortam, skalar, vektör ve tensör analizi.
2Temel Kanunlar: Kütlenin korunumu, Newton'un ikinci kanunu, termodinamiğin
3Temel denklemelerin türetilmesi
4Viskoz akışlar: Bünye denklemleri, sınır şartları.
5Viskoz Akışların Analizi: Solution of Navier-Stokes equations.
6Viskoz Akışların Analizi: Solution of Navier-Stokes equation .
7Akışların Kinematiği: Akım çizgisi, yörünge ve iz çizgisi,vorteks, girdap.
8Akışların Kinematiği: Akışlarda rotasasyon, açısal deformasyan ve lineer deformasyon
9Sürtünmesiz Akışlar: Kompleks değişkenler, kompleks potansiyel, kompleks hız
10Sürtünmesiz Akışlar: Temel akışlar, uniform akış, kaynak, kuyu, vorteksli akış, doublet
11Sürtünmesiz Akışlar: Akışların süperpoze edilmesi, silindir üzerinde akış, blasius
12Sürtünmesiz Akışlar: Konformal transformasyon, Joukowski transformasyonu,
13Sürtünmesiz Akışlar: Elips ve kanatlar üzerinde akış.
14Sürtünmesiz Akışlar: Kanatlar üzerinde akış.
 
Kaynaklar:
1. Fundamental Mechanics of Fluids, I. G. Currie, McGraw-Hill Book Company
 
Diğer Kaynaklar:
1. Introduction to Fluid Mechanics, Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi and Wade W. Huebsch, John Wiley & Sons, Inc., Fifth Edition. 2. Mechanics of Fluids, M. C. Potter and D. C. Wiggert, Prentice Hall, Second Edition.
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Haftada 3 saat yüz yüze ders işlenir. Ödev ve sınavlarla işlenen konular pekiştirilir.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ödev2%10
Ara sınav2%50
Final sınavı1%40
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor