PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi IIHIST 202222 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiUzaktan Eğitim
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Öğrenciler; Cumhuriyet tarihinin belgelenmiş akademik makaleleri hakkında bilgi edinir.
2. Günümüzün olaylarını tarihsel perspektiften inceler, değerlendirir ve sentezler.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere güvenilir, bilimsel bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanısıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (HIST-202) dersi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Lozan Antlaşmasından, yakın tarihimize kadar geçen süre içindeki konuları incelemektedir.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve dünyadaki olayların gelişimi ve Türk toplumundaki değişim (Lozan Barış Antlaşması-Özet)
2Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık)
3Atatürk İlkeleri (devamı)(Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık ve tamamlayıcı ilkeler)
41920–1950 Dönemi; siyasal alanda yapılan inkılâplar
51920–1950 Dönemi; Hukuk alanında yapılan inkılâplar
61920–1950 Dönemi; Toplumsal alanda ve eğitim alanında yapılan inkılâplar
71920–1950 Dönemi; ekonomideki gelişmeler
81920–1950 dönemi iç ve dış gelişmeler–1 (Türk-Yunan ilişkileri, Balkan ve Sadabad Paktları, Musul sorunu ve borçlar sorunu)
91920–1950 dönemi iç ve dış gelişmeler–2 (Montreux Antlaşması ve Hatay sorunu)
101920–1950 dönemi iç ve dış gelişmeler-3 (Çok partili sistem denemeleri ve eğitimdeki gelişmeler)
111950–1980 dönemi gelişmeleri–1 (Türkiye ve NATO, Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ilişkilerinin başlaması)
121950–1980 dönemi gelişmeleri–2 (İnsan Haklarının uluslararası alana çıkışı, 1961 Anayasası, Ekonomide 24 Ocak 1980 kararları)
131980'den sonraki gelişmeler (Eğitim ve Üniversiteler, terörizm, bilgi toplumu konusu)
14Cumhuriyet tarihinin genel değerlendirilmesi (Genel tekrar)
 
Kaynaklar:
Atatürk Araştırma Merkezi. (2009). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II. Atatürk Araştırma Merkezi. Akyüz, Kocatürk, Aybars ve diğerleri (2007). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Ayraç Yayınevi. Herhangi bir yazar veya yazarlara ait bir Türk İnkılap Tarihi kitabı.
 
Diğer Kaynaklar:
Nutuk (Speech). (1999). Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk Araştırma Merkezi.
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ders, uzaktan eğitim tekniğiyle verilmektedir.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav1%30
Ödev14%20
Final sınavı1%50
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor