PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi IHIST 201212 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiUzaktan Eğitim
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Öğrenciler; Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini öğrenir
2. Türk modernleşme sürecini değerlendirir ve yorumlar
3. Atatürk ve Türk devrimi prensiplerini kavrar
4. Derste verilen bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilir.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere güvenilir, bilimsel bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanısıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (HIST-201) dersi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını, Türk İstiklal Savaşını ve Lozan Antlaşmasını inceleyen konuları kapsamaktadır.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Dersin amacı, kavramların açıklanması.
2Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan nedenler–1
3Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan nedenler–2
4I. Dünya Savaşı
5Mondros Ateşkes Antlaşması
6Milli Mücadele’nin düşünsel yapısı
7Son Osmanlı Milletvekilleri Meclisi ve Misak-ı Milli
8Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstiklal Savaşını yönetmesi
9San Remo Konferansı ve Sevr Antlaşması
10Savaşlar ve diplomatik ilişkiler dönemi–1 (I. ve II. İnönü Savaşları, Londra Konferansı)
11Savaşlar ve diplomatik ilişkiler dönemi–2 (Sakarya Savaşı,Ankara ve Moskova Antlaşmaları)
12Türk Milletinin Zaferi (Büyük Taarruz, Dumlupınar Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması)
13Lozan Antlaşması ve sonuçları.
14Genel tekrar: Makale incelemesi
 
Kaynaklar:
Atatürk Araştırma Merkezi. (2009). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I. Atatürk Araştırma Merkezi. Yahya Akyüz, Utkan Kocatürk, Ergün Aybars ve diğerleri.(2007). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1 Ayraç Yayınevi. Erik Jan Zürcher. (2009). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. İletişim Yayınevi.
 
Diğer Kaynaklar:
Ahmet Mumcu. (2006). Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. İlber Ortaylı.(2007). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Alkım Yayınevi. Bülent Tanör. (1997). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980). Yapı Kredi Yayınları. Suna Kili. (2006). Türk Devrim Tarihi. T. İş Bankası Yayınları.
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ders, uzaktan eğitim tekniğiyle verilmektedir.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ödev14%20
Ara sınav1%30
Final sınavı1%50
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor