PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İç Mekanlar için RestorasyonINAR 441412 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Mevcut iç mekanların restorasyonu veya yenilenmesi için çözümler seçmek.
2. Restorasyon işinde uygun yöntemler belirleyebilmek ve tanımlamak.
3. İç mekanlar için restorasyon tasarımı önerileri geliştirmek
4. Yapılaşmış çevre ve konunun gereklilikleri ve kuralları hakkında genel bir anlayış tanımlamak
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Bu ders iç mimarlık mesleği çerçevesinde öğrencileri restorasyonun temel ilkeleri ile tanıştırmak üzere hazırlanmıştır. Ek olarak, mevcut bir yapıya ve /veya mekana yapılacak müdahaleler sırasında uygulanacak teknik çözümleme, ölçüm teknikleri, restitüsyon ve restorasyon aşamalarına ait bilgileri kapsar. Gerekli teknikler, termin bilim ve yöntemler bu dersin sınırlılıkları içindedir.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Yapılaşmış çevre, korumaya değer varlıklar ve değerlendirme ölçütleri kavramlarının tanıtılması.
2Mevcut yapı ve iç mekanlarda yeniden kullanım kavramı ve yöntemleri.
3Terimbilim; rölöve, restitüsyon, restorasyon,yeniden kullanım, yenileme.
4Teknik çözümleme / arazi çalışması sırasında kullanılacak gereçlerin tanıtılması. Ölçümde kullanılan teknikler, fotogrametri, fotograflama
5Ara Sınav
6Plan ölçüm teknikleri: örneklem arazi çalışması.
7Kesit ve cephe ölçüm teknikleri: örneklem arazi çalışması.
8Gerekli ölçeklerde rölöve çizimi hazırlanması.
9Özel mimari elemanların ölçümü ve çizimi; merdivenler, kemerler, tonozlar, kubbeler.
10Ara Sınav
11Restorasyon teknikleri; güçlendirme, bütünleştirme , temizleme.
12Restorasyon ve yeniden işlevlendirme; bir tasarım projesi ile deneyimleme.
13Restorasyon ve mevcut strüktürel sistemlere müdahale sınırları; bir tasarım projesi ile deneyimleme.
14Örnek restorasyon projesini tamamlama.
 
Kaynaklar:
Restorasyon(9. Baskı), Zeynep Ahunbay,Yem yayınevi, 2017 Rölöve Bülent, Uluengin, Yem Yayınevi, 2016 Adaptive Re Use, Extending the Lives of the Buildings ,Lilian Wong, Birkhauser Pub. 2017
 
Diğer Kaynaklar:
Old Buildings New Forms – New Directions in Architectural Transformations, Charles Bloszies,Princeton Architectural Press, 2012 Old Buildings New Designs, Françoise Bollack, The Monacelli Press, 2013
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Haftada 2 saat ders anlatımı. Dersler görsel malzeme ile desteklenir.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav2%30
Final sınavı1%30
Proje2%20
Ödev14%20
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor