PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Çevresel PsikolojiINAR 341322 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. İnsanlar ve çevrelerini ilgilendiren temel konuları tartışabilirler
2. İnsan davranışları ile algı ve bilişinin çevre ile bağlantısını ilişkilendirebilecekler
3. Mesleğe dair temel terimleri ve önemli başlıkları tanımlayabilecekler
4. Sahip olunan bilgileri kullanıcı ile daha verimli iletişim kuracak mekanlar yaratmak için kullanmak
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Çevresel Psikoloji insan ile çevresi arasındaki etkileşim ve ilişkileri ele alan disiplindir. Çevresel psikoloji çevre ile insan davranışı arasındaki ilişki kadar bunların birbirleri üzerindeki etkilerini inceler.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Giriş: Mekan, insan davranışı, tasarım
2Çevresel Psikolojinin kapsamı: tarih, kuram, araştırma yöntemleri
3Çevresel psikolojinin tarihi:İnsan gelişimi ve çevreye adaptasyon
4Kuramlar ve araştırma yöntemleri: Barker, Maslow, gözlem, röportaj, simülasyon
5İnsan davranışı: temel süreçler, Çevresel tutumlar, değer biçme ve değerlendirmeler
6Mekansal davranışlar: Çevresel algı elemanları, okunaklılık, oryantasyon, yön bulma
71nci ara sınav
8Bilişsel süreç: algı ve biliş, bilişsel haritalar, bilginin işlenmesi
9Mahremiyet, bölgecilik, yoğunluk, kalabalık, kontrol mekanizmaları
10Sosyo-ekonomik boyutlar: statü, zenginlik, yaş, cinsiyet
112nci ara sınav
12Kültürel boyutlar: cinsiyet, yaş, ülke, kültürel altyapı
13Teknolojik boyutlar: sanal ortamlar, bilginin anlamlandırılması, ulaşım, yeni malzemeler
14Tasarım boyutları: insan ihtiyaçlarının tasarım üzerine etkisi, tasarımın insan davranışları üzerindeki etkileri, geleceğe yönelik çıkarımlar
 
Kaynaklar:
Robert Gifford Environmental Psychology: Principles and Practice Allyn and Bacon 1997 0 205 189415 Bell, Fisher, Baum, Greene Environmental Psychology Harcourt Brace College Publishers 1996 0 15 501496 X
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Powerpoint sunumları
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav2%40
Final sınavı1%60
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor