PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Sanat ve Mimarlık TarihiINAR 166212 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Dersin öğrenim çıktıları: 1) Sanat ve mimarlık tarihi genel kültürünü değerlendirebilme yetisi, 2) Yapılı çevreyi eleştirebilme, 3) Yapılı çevreyi etkileyen doğal, sosyal, kültürel, politik ve insan faktörlerini tanımlamak, 4) Estetik duyu ve bilincini geliştirme.
2.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Çağlar boyunca, Sanat tarihi, mimarlık ve iç mekanın tarih boyunca mimarlık, süsleme ve güzel sanatlar arasındaki ilişkilerin sosyal bağlamda birbiriyle olan ilişkisinin vurgulanması bu seri derslerin ana perspektifidir. Bu derste mimari, iç mekanlar, ince iş ve mobilyalar, tekstiller, sanat eserleri, ressamlar, heykeltraşlar, süsleme ve farklı dönem mobilyaları tartışılaarak öğrencilerin geçmiş ve gelecek yapılı çevreyi anlamasını ve tarih kültürüyle donatmasını sağlanması hedeflenmiştir. Dersin öğrenim çıktıları: 1) Sanat ve mimarlık tarihi genel kültürünü değerlendirebilme yetisi, 2) Yapılı çevreyi eleştirebilme, 3) Yapılı çevreyi etkileyen doğal, sosyal, kültürel, politik ve insan faktörlerini tanımlamak, 4) Estetik duyu ve bilincini geliştirme.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
11 Giriş - Etkili faktörler, tasarım ilkeleri ve tarihi yapılar Antik dünyada 2 sanat ve mimarlık Sümer ve Mezopotamya'da sanat ve mimarlık Hititlerde sanat ve mimarlık 5 Mısır sanatı ve mimarisi 6 1. Ara Sınav 7 Mycenean, Minos sanat ve mimarlık 8 Yunan sanatı ve mimarisi 9 Etrüskler ve Roma sanatı ve mimarisi 10 Erken Hıristiyan sanatı ve mimarisi 11 Romanesk sanat ve mimarlık 12 2. Ara Sınav 13 Erken dönem İslam sanatı ve mimarisi 14 Gotik sanat ve mimarlık
2
 
Kaynaklar:
Pile, John; ( 2009) History of Interior Design, Wiley Myers, Bernard (2006) The History of Art, Architecture, Painting, Sculpture, Exetera
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ders, görsel medya yardımı ile bir anlatım dersidir. Bunun yanında öğrencileri sınıf içi tartışmalara teşvik eden bir derstir. Farklı medya dahil fotoğraf, film ve müzik kullanılması hedeflenmektedir. Mümkünse site / müze ziyaretleri yapılacaktır.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
 
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor