PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
ErgonomiINAR 122122 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Ergonomi ile ilgili temel terimleri tanımlama
2. Ergonomik standartları içmimarlıkta ve ürün tasarımında uygulama
3. Tasarımı kullanacak kullanıcı nüfusunu tahmin ederek buna göre tasarlama
4. Ergonomik prensiplere göre tasarım örneklerini değerlendirme
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Bu dersin amacı ergonomi hakkındaki gerekli bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır. İçmimarlık insanlar için tasarlanmış mekan düzenlemelerini kapsar. Dolayısıyla öğrencilere tasarım standartları konusunda temel bilgilere ek olarak mekan tasarlarken doğru bilgilere nereden ve nasıl ulaşacakları aktarılır.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1GİRİŞ: Ergonomi, tasarım ve İçmimarlık
2Ergonominin tarihi ve tanımı
3Antropometri / sınav 1
4Oturma eylemi ve mobilyaları / sınav 2
5Çalışma alanı / sınav 3
6işyerleri / sınav 4
71nci ara sınav + Ergonomi konusuna genel bakış
8Kinestezi / sınav 5
9Isıl konfor, gürültü / sınav 6
10Aydınlatma / sınav 7
112nci ara sınav + form - işlev - estetik ve ergonomi üzerine tartışma
12Tasarım ve tasarım süreci:Tasarım kapsamı, işlev, insan ihtiyaçları, çevresel etmenler / sınav 8
13Mekan, insan ve çevresel psikoloji: insan psikolojisi için ergonomik etmenler
14Estetik:Ergonomik gereksinimlerin tasarıma estetik olarak dahil edilmesi
 
Kaynaklar:
Stephen Pheasant Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work Taylor and Francis Ltd. 0 7484 0326 4
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dersler yüzyüze ve powerpoint üzerinden aktarılır.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav2%40
Final sınavı1%40
Ödev10%20
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor