PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Temel TasarımINAR 101114 + 466,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Öğrenciler, öznel algısal deneyimlerini çevreye ilişkin formal anlayışlarını yeniden yapılandırmak için görsel dil oluşturmak üzere temel tasarım öğelerini ve ilkelerini kullanacaklardır.
2. Öğrenciler, daha sonraki çalışmaları için algısal deneyimlerini sözlü bir dille aktarabileceklerdir.
3. Öğrenciler projelerindeki mekansal organizasyonlarını hem sözel hem de görsel olarak kullanarak mekânı analiz etme ve tasarlama becerisine sahip olacaklardir. Sonuç olarak, bu ders özellikle INAR 102'deki ve diğer tasarım stüdyoları için temel bir bilgi olacaktır.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

INAR 101 Temel Tasarım, Bauhaus yaklaşımının ve Gestalt Algı İlkelerinin temel fikir ve ilkelerini uyarlar. Bu ders tasarım konuları hakkında tanıtıcı bilgileri kapsar. Tasarım öğeleri, kavramlar ve tasarım ilkeleri gibi temel faktörleri içerir. Bu ders ayrıca beyin fırtınası adımları dahil olmak üzere, özel tasarımları, tasarım problemleriyle başa çıkmak için zihinsel ve el becerilerini geliştirmek ve farklı ortamlarda iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonları yapılandırmak ve ifade etmek için görsel değerleri kapsar. Hedefler arasında; 1. görsel ve sözlü tasarım dilini kullanma becerisi kazandırmak, 2. soyut düşünceyi tanıtmak, 3. temel tasarımın kavramsal, görsel, ilişkisel ve pratik unsurlarını geometrik tanımları ve ilişkileri ile tanıtmak ve tartışmak, 4. ritim, denge, vurgu, dinamizm, hiyerarşi, birlik vb. Gibi tasarım düzeni ilkelerini ve kavramlarını tanıtmak, 5. renk ve doku ile bunların kullanımları ve ilişkileri hakkında detaylı bilgilerin tanıtılması, 6. İki boyutlu organizasyonların üç boyutlu organizasyonlarla dönüşümünü uygulamak,
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Formun Öğeleri. Şekil ve Zemin İlişkisi Nokta, Çizgi, Düzlem
2Soyutlama
3Gruplama, Benzerlik, Yakınlık
4Renk
52B Mekanların Organizasyonları: Ritim, Tekrar, Dinamizm, Hareket
6Doku; Zıtlık ve Denge
7Rölyef; Renk Uyum Kuralları
83B Düzlemsel Organizasyonlar
93B Düzlemsel Oragnizasyonlar , Düzen
10Final Projesi: 3B Düzlemsel Oragnizasyonlar: Transformasyon, Çeşitlilik, Büyüme, Zıtlık, Hiyerarşi
11Final Projesi: 3B Düzlemsel Oragnizasyonlar: Transformasyon, Çeşitlilik, Büyüme, Zıtlık, Hiyerarşi
12Final Projesi: 3B Düzlemsel Oragnizasyonlar: Transformasyon, Çeşitlilik, Büyüme, Zıtlık, Hiyerarşi
13Önjüri
14Ortografik Çizimler ve Sunum Teknikleri üzerine Eleştirileri
 
Kaynaklar:
Aguilar, R.J. System Analysis & Design. Prentice Hall,Inc., 1973. Atalayer F., Temel Sanat Öğeleri. Anadolu Üniversitesi, 1994. Dorothy S., Darlane, M., Kathryn, C.L., Laura, S. Introduction to Interior Design. Macmillan Pub.Co.Inc., 1980. Uğurlu F.Y. Mimari Projeye Giriş. KDMMA ,1979.
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Temel Tasarım dersi 14 haftalık bir akademik dönemde haftada 8 saattir. Ders öğrenci çalışmalarını eleştirmeyi içerir ve çalışmaları değerlendirmede teorik bilgiden ve tartışmalardan oluşur. Ders, panel eleştirmenleri ve jüri sistemi aracılığıyla yönetilmektedir. Öğrenciler, onları geliştirmek için tüm fikirleri ve girdileri ifade etmeleri için teşvik edilir. Öğretim yöntemi olarak, her problem çözme sürecinde birlikte teorik ve pratik yönleri kapsar. Eğitmenler soruları, soyut-somut düşüncenin yollarını yaratırlar ya da karar vermede anlamlı bir öğrenme dizisi planlarlar.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ödev10%25
Ara sınav1%5
Laboratuvar12%25
Proje1%10
Final sınavı1%25
Ödev1%10
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor