PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Türbülansın PrensipleriME 622593 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Türbülans ile ısı ve momentum transferinin fiziksel prensiplerini anlamak
2. Mühendislikte karşılaşılan türbülans ile ısı ve momentum transferi problemlerinin matematiksel formülasyonu, çözüm ve analizi ile ilgili yetenekleri kazanmak
3. Alanında bağımsız çalışma yapmak ve ileri düzey teknik literatürü anlamak için gerekli becerileri geliştirmek
4. Mühendislikte karşılaşılan türbülans ile ilgili ısı ve momentum transferi problemlerinin çözümü için etkili öneriler sunmak
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

Türbülanslı akışlar için tanımlar ve temel denklemler. İzotropik ve homojen türbülans, enerji spektrumları ve korelasyonlar. Geçiş teorisi ve deneysel kanıtlar. Çeperlerde türbülans, türbülans sınır tabakasının mühendislik hesaplamaları. Serbest jetler. Reynolds gerilme ve ısı akı denklemleri; Türbülanslı akışlarda sayısal yöntemlerin mühendislik problemlerine uygulaması. ANSYS Fluent CFD ve ANSYS CFX CFD yazılımlarının kullanımı
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Türbülans problemleri
2Türbülans deneyleri ve analizleri
3Türbülanslı kanallarda akışlar I-Temel kavramlar
4Türbülanslı kanal akışlar II: Sürtünme faktörü ve akış debisi
5Türbülanslı kanal akışlar II: Sürtünme faktörü ve akış debisi
6Türbülanslı kanallarda akışlar: III Isı ve momentum transferi
7Türbülanslı kanallarda akışlar: III Isı ve momentum transferi
8Gelişmekte olan türbülanslı akışlar: Temel kavramlar
9Gelişmekte olan türbülanslı akışlar II: Serbest Türbülans
10Gelişmekte olan türbülanslı akışlar II: Serbest Türbülans
11Gelişmekte olan türbülanslı akışlar II: Serbest Türbülans
12Gelişmekte olan türbülanslı akışlar III: Sınır Tabaka Teorisi
13Gelişmekte olan türbülanslı akışlar III: Sınır Tabaka Teorisi
14Gelişmekte olan türbülanslı akışlar III: Sınır Tabaka Teorisi
 
Kaynaklar:
A First Course in Turbulence by H.Tennekes and J.L.Lumney, The MIT Press,1994
 
Diğer Kaynaklar:
Turbulence, P.A.Davidson,Oxford, 2005
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dersin formatı; sınıf içi yüz yüze ders anlatımları,okuma ve araştırma ödevleri, bilgisayar laboratuar ödevleri ve öğrenci sunumları. Öğrenciler ANSYS Fluent CFD or ANSYS CFX CFD programlarından birisini iyi bilmeli. Haftalık ödevlerin, derste anlatılan konuların anlaşılmasını desteklemesi, güçlendirmesi ve genişletmesi beklenmektedir
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav1%40
Ödev6%30
Final sınavı1%30
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor