PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Kırılma MekaniğiME 542593 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Kırılma mekaniğinin prensipleri konusunda temel bilgi sahibi olur.
2. Kırılma mekaniğinin mühendislik uygulamaları konusunda genel bilgi sahibi olur.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerYok
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerYok
 
Dersin Tanımı:

• Kırılma mekaniği bir yapısal bileşenin kırıma uğrayıp uğramayacağını belirlemede kullanılan gerekli bir gereçtir. • Ders öğrencileri kırılma mekaniğinin temel ve ileri konularına aşina olmalarını sağlayacak şekilde aşamalı olarak kurgulanmıştır. • Kırılma mekaniği başlıca aşağıdaki konuları kapsar: - Gerilme yığılma çarpanı – Enerji salıverme hızı- J-integrali – Deneysel teknikler- Yorulma – Çevre destekli kırılma – Çatlakların sonlu elemanlar analizi – Karışık mod kırılma – Tahribatsız muayene yöntemleri. Fracture Mechanics is an essential tool to evaluate whether a component is likely to fail or not. This course has been planned in a simple and step-wise manner to help students familiarise with the basic and advanced topics. Elements of Fracture Mechanics comprehensively covers: - Stress Intensity Factor - Energy Release Rate - J-Integral - Experimental techniques - Fatigue Failure - Environment assisted fracture - FEA of cracks - Mixed mode fracture - Non-destructive test methods.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Giriş
2Enerji salıverme hızı
3Gerilme yığılma çarpanı
4Daha karmaşık durumlar için gerilme yığılma çarpanı
5Çatlak ucunda kalıcı şekil değiştirme
6J-İntegrali
7Çatlak ucu açılma değeri
8Deney yöntemleri
9Deney yöntemleri (devam)
10Yorulma ve çevre destekli kırılma
11Yorulma ve çevre destekli kırılma (devam)
12Katı çatlaklarında sonlu elemanlar analizi
13Karışık modda çatlak oluşumu ve büyümesi
14Tahribatsız muayene yöntemleri ile çatlak tespiti
 
Kaynaklar:
Elements of Fracture Mechanics, 1st Edition, Kumar, P.,2009. McGraw Hill., ISBN-13 978-0-07-065696-3. Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, Anderson, T.L. 3rd Edition, CRC Press Taylor & Francis Gr., 2005, ISBN: 978–1–4200–5821-5.
 
Diğer Kaynaklar:
Elementary Engineering Fracture Mechanics, Broek, D, 3rd Edition, Martinus Nijhoff Pub., 1984, ISBN: 90-247-2580-1 Practical Uses of Fracture Mechanics, Broek, D, 3rd Edition, Kluwer Academic Publishers, 1997, ISBN: 90-247-0223-0
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
ME 542 dersi her hafta üç ders saati olarak verilecektir. Bu dersler yukarıda belirtilen konularda analitik teknikleri ve ileri mekanik konseptlerini tanıtacaktır. Teorik konular düzenli ödev ve sınavlarla pekiştirilecektir. The instruction for ME 542 will consist of three one-hour lectures each week. These lectures will introduce the analytical techniques and advanced mechanics concepts that were described above. The theories will be reinforced through regular homework assignments and exams.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ödev8%40
Ara sınav1%25
Final sınavı1%35
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor