PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
İleri Isı Transferi ve UygulamalarıME 506593 + 037,50
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli
Dersin Veriliş BiçimiYüz Yüze
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Isı transfer mekanizmalarının ve ortamların ısıl özelliklerinin öğrenilmesi.
2. İletim, Taşınım ve Işınım ile Isı Transferi Kavramlarının Kavranması
3. İletim veya taşınım ile ısı transferinde bir veya daha fazla boyutta zamandan bağımlı veya bağımsız problemleri formüle etme ve çözme becerisi
4. Akışkan sürtünmesi ve ısı transferi arasındaki benzerliği kullanabilme
5. Sıcaklık ölçümü ve diğer enstrümanlar ile aşinalık ve kullanım yeteneği
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerME211
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerNone
 
Dersin Tanımı:

The course covers the following subjects; heat transfer mechanisms, steady heat conduction, thermal resistances, fins, transient conduction, lumped capacitance method, product solutions, numerical methods in steady heat conduction and in transient heat conduction, forced convection; boundary layers, laminar and turbulent flow,convective transfer boundary layer equations, dimensionless parameters, Reynolds analogy, external forced convection, empirical correlations, internal flow correlations, natural convection, thermal radiation, radiation heat transfer between black bodies, between diffuse gray surfaces, radiation exchange with emitting and absorbing gases.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Isı Transferine Giriş: Isı transferi mekanizmaları, ısı iletimi, ısı iletim katsayısı, taşıma ve ışıma ile ısı aktarımı, aynı anda oluşan birden fazla ıs aktarımı
2Isı İletimi: Genel ısı iletim denklemi, başlangıç şartı ve sınır şartları, sürekli tek boyutlu ısı iletimi, katı içerisinde ısı üretimi
3Sürekli rejimde ısı iletimi: Düzlem duvarlarda sürekli rejimde ısı iletimi, ısıl direnç kavramı, genelleştirilmiş ısıl direnç devreleri, silindir koordinatlar da ısı iletimi Sürekli Şartlarda Isı İletimi: Kritik yalıtım kalınlığı, kanatlı yüzeylerden ısı aktarımı, kanat denklemi, kanat verimi, kanat etkinliği.
4Sürekli rejimde iki boyutlu ısı transferi. Biçim faktörleri.
5Zamandan Bağımsız İletim ile Isı Transferi
6Taşınım ile Isı Transferine Giriş, Hız ve Isıl Sınır Tabakalar, Laminer ve Türbülanslı Akış
7Dış Akışlarda Zorunlu Taşıma ile ısı transferi: Dış akışta kaldırma kuvveti ve ısı transferi, düz plakalar üzerinde paralel akış, silindirler ve küreler karşısında akış, boru demetleri. Laminer ve türbülanslı akışlarda ısı ve momentum transferi
8Dış Akışlarda Zorunlu Taşıma ile ısı transferi: Dış akışta kaldırma kuvveti ve ısı transferi, düz plakalar üzerinde paralel akış, silindirler ve küreler karşısında akış, boru demetleri. Laminer ve türbülanslı akışlarda ısı ve momentum transferi
9İç Akışlarda zorunlu taşıma ile ısı transferi: Ortalama hız, ortalama sıcaklık, giriş bölgesi, sabit yüzey ısı akısı ve yüzey sıcaklığı sınır şartları, borularda laminer ve türbülanslı ısı ve momentum transferi,
10İç Akışlarda zorunlu taşıma ile ısı transferi: Ortalama hız, ortalama sıcaklık, giriş bölgesi, sabit yüzey ısı akısı ve yüzey sıcaklığı sınır şartları, borularda laminer ve türbülanslı ısı ve momentum transferi,
11Doğal Taşıma ile ısı transferi: Fiziksel mekanizma, yüzeyler üzerinde doğal taşıma, kapalı ortamlarda doğal taşıma.
12Isıl Işıma ile ısı transferi: Yüzeylerin özellikleri.Siyah cisim ışıması, ısşıma şiddeti, Kirchoff yasası, şekil faktörü ve şekil faktörü bağıntıları
13Işıma İle Isı Aktarımı: Siyah cisimler arasıda ve difüz gri yüzeyler arasında ışıma ile ısı aktarımı, ışıma kalkanı, yayıcı ve soğurucu gazlar arasında ışıma ile ısı transferi
14Işıma İle Isı Aktarımı: Siyah cisimler arasıda ve difüz gri yüzeyler arasında ışıma ile ısı aktarımı, ışıma kalkanı, yayıcı ve soğurucu gazlar arasında ışıma ile ısı transferi
 
Kaynaklar:
Foundatıons of Heat Transfer, 6th Ed., F.P. Incropera and D.P. DeWitt, T.L Bergman and A.S.Lavıne JohnWiley and Sons, New York, 2013.
 
Diğer Kaynaklar:
 
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
The format of the class consists of lectures, in-class exercises, homework assignments, reading assignments, Students must quickly become familiar with Matlab or Maple programming language. Homework assignments weekly are expected to reinforce and expand understanding of the material covered in class.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav2%30
Final sınavı1%40
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor