PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders AdıKoduVerildiği YılVerildiği YarıyılSüresi (T+U)Yerel KredisiAKTS Kredisi
Türk Dili ITURK 101112 + 023,00
 
Ders Bilgileri
Dersin Öğretim DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Veriliş BiçimiUzaktan Eğitim
 
Dersin Öğrenme Kazanımları:

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1. Öğrencilere Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, öğrencilerin söz varlığını zenginleştirmek, Türk ve dünya edebiyatının seçkin yapıtlarıyla onların eleştirel, analitik, sorgulayıcı ve yaratıcı ifade becerilerini geliştirmektir.
 
Dersin Önkoşulları ve Birlikte Alınması Gereken DerslerNone
Daha Önce Alınmış Olması Önerilen DerslerNone
 
Dersin Tanımı:

Bu dersin amacı, yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
 
Dersin İçeriği (Haftalık Konu Dağılımı):
 
HaftaKonu
1Dil Nedir?, Dilin Özellikleri, Dilin Doğuşu, Kökenlerine Göre Diller, Yapılarına Göre Diller, Anadili Lehçe ve Ağız, Ortak Dil, Konuşma Dili - Yazı Dili, Özel Diller, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil - Kültür İlişkisi, Harf Devrimi, Dil Devrimi.
2Türkçenin Sorunlarına Yaklaşımlar; Türk dilinin özellikleri, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dönemleri, Türkçenin Türkiye’deki ve dünyadaki durumu.
3Türkçenin Başlıca Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
4Sözcük türleri
5Cümle bilgisi, cümlenin ögeleri, cümlede anlam
6Anlatım bozuklukları
719. Yüzyıldan Günümüze Çeşitli Tarihlerde Yazılmış Metinler Yoluyla Türkçenin Geçirdiği Aşamaların Kavranması
8Roman, öykü ve denemenin özellikleri
9Düşünsel metinler: makale, fıkra, eleştiri, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, röportaj, gezi yazısı.
10Türk edebiyatında romanın gelişme süreci
11Bir roman incelemesi: Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” romanı
12Bir öykü incelemesi: Haldun Taner’in Onikiye Bir Var/Sancho’nun Sabah Yürüyüşü/Gülerek Ölmek adlı kitabı
13Deneme türündeki metinleri tartışma yolları
14Yazılı anlatım: dilekçe, özgeçmiş, tutanak, iş mektubu, resmî yazı, rapor.
 
Kaynaklar:
Zeynep Korkmaz ve diğer, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, 2003. Emin Özdemir, Sözlü-Yazılı Anlatım Sanatı: Kompoziyon, Remzi Kitabevi, 2005. Haldun Taner, Onikiye Bir Var/Sancho’nun Sabah Yürüyüşü/Gülerek Ölmek. Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler.
 
Diğer Kaynaklar:
Muhittin Bilgin, Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002. TDK Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, 2008.
 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Metin odaklı okuma, yazma, konuşma, dinleme etkinliklerinden yararlanmak ve öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmak.
 
Değerlendirme Sistemi:
YöntemAdetKatkı (%)
Ara sınav1%30
Ödev10%20
Final sınavı1%50
 
Ders İşbaşı Eğitimi (iş yerinde eğitim) Gerektiriyor mu?
Gerektirmiyor